Co powinno być uwzględniane przy tworzeniu podręcznika?

Tworząc koncepcję podręczników dla uczniów i związanych z nimi podręczników dla nauczycieli, ich autorzy powinni spełniać szeroki zakres warunków. Tylko wtedy podręczniki dobrze spełnią swoją rolę.

Stosunek treści podręcznika do nowoczesnych osiągnięć naukowych

Bogactwo osiągnięć naukowych w konkretnej dziedzinie są bardzo wyczerpujące i powinny znaleźć swój wyraz w podręcznikach. Liczy się tutaj także zakres wiedzy merytorycznej i konieczność wyboru w oparciu o wymagania programowe. Szerokość i aktualność wiedzy ucznia oraz jego zdolność do korzystania z różnych źródeł informacji powinny też być uwzględniane przy komponowaniu podręcznika. Ponadto, podręczniki powinny spełniać programowe wymagania zreformowanego systemu edukacji w zakresie osiągnięć uczniów.

Pozostałe niezbędne założenia

Konieczne jest także uwzględnienie wszelkich założeń dotyczących teorii aktywizmu pedagogicznego i holizmu. Chodzi tu także o dostępność i jakość materiałów instruktażowych dołączonych do podręcznika. Liczą się tutaj także wysokie wymagania i umiejętności redakcyjne wydawcy.

Odpowiedni dobór treści w podręczniku

Wspólną cechą wybranych podręczników jest zazwyczaj uwzględnianie założeń dotyczących osiągnięć uczniów. Zbiory te pozwalają na prawidłowy dobór istotnych treści z szerokiego zakresu wiedzy merytorycznej. Istnieje wiele odniesień do aktualnej wiedzy i umiejętności uczniów. Istnieją jednak różnice w podziale na teksty “podstawowe”, “uzupełniające” i “rozszerzone”. W tym zakresie autorzy podręcznika stosują różne rozwiązania.

Znaczenie funkcji pedagogicznej podręcznika

Oprócz funkcji informacyjnej (tekst i ilustracje), podręczniki powinny umożliwiać także realizację wszelkich funkcji pedagogicznych i wychowawczych. Dlatego dobór i rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych jest tak ważne dla organizacji pracy uczniów. W tym względzie zadanie nauczania odgrywa najważniejszą rolę.

Ideał pracy ucznia z podręcznikiem

Związek przyczynowy pomiędzy myślami ucznia a zjawiskami wydaje się tutaj najistotniejszy. Teksty podręcznikowe z wykresami powinny być wykorzystywane jako materiały do odpowiedzi na pytania podręcznikowe. Uczniowie muszą tutaj za pomocą podręcznika:

  • sformułować własne odpowiedzi,
  • porównać różne elementy podręcznika,
  • przeczytać dostępne teksty,
  • rozwiązać na podstawie zdjęć, map, rysunków i tabel określone problemy.

Te założenia dotyczące procesu edukacyjnego były podzielane od dawna przez wielu konkretnych nauczycieli.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
CONTINUE READING